Mange mænd har problemer med sædkvaliteten. Nogen ting kan man gøre noget ved, andre ikke. En række videnskabelige undersøgelser tyder på at din livsstil har indflydelse på din sædkvalitet. Ved at undgå negative påvirkninger kan du måske forhindre at nedsætte sædkvaliteten yderligere. Har du set forskellen mellem god og dårlig sædkvalitet?

Varme skader sædkvaliteten

Pas på sædkvalitetenTemperaturen i testiklerne bør ikke komme over 34 grader. Det påvirker sædcelle produktionen. De umodne forstadier kan ganske enkelt ikke tåle temperaturforhøjelsen. Det tager op til 3 måneder inden sædcelle produktionen er normal igen. Feber over 38,0 grader påvirker også sædkvaliteten på grund af den forhøjede temperatur. Så har du været syg vil du have sværere ved at gøre din partner gravid de efterfølgende 3 måneder. Vær også opmærksom på høj varme på arbejdspladsen og i fritiden.

Koffein og Cola

Koffein påvirker kvinders fertilitet, hvorimod påvirkningen hos manden ikke er så entydig. En dansk undersøgelse som omfatter 2554 unge mænd indkaldt til session viste et lille fald i sædkvaliteten ved indtag af over 7 kopper kaffe dagligt, men det var ikke statistisk signifikant. I en subanalyse på de enkelte fødevarer indeholdende koffein viste det sig dog, at mænd der drak cola havde en signifikant dårligere sædkvalitet end mænd der ikke drak cola. Da indholdet af koffein i cola ikke er særlig højt kan det muligvis være andre stoffer i colaen som er årsag til den nedsatte sædkvalitet. En amerikansk undersøgelse antyder, at et stort forbrug af sukkerholdige drikkevarer kan påvirker sædcellernes bevægelighed. Kunstige sødestoffer er også mistænkt for at give nedsat sædkvalitet.

Stress og depression

Selv om der er en sammenhæng mellem depression og infertilitet, er det svært at redegøre for årsag og virkning. Er det stress og depression som medfører infertilitet, eller er infertiliteten årsagen til stress og depression? I et amerikansk studie af Gollenberg et al. blev 744 mænd udspurgt om alvorlige psykologiske stresstilstande og fik samtidigt undersøgt deres sædkvalitet. Mænd som havde oplevet mindst 2 alvorlige episoder med voldsom stress havde lavere sædkoncentration og færre bevægelige sædceller, hvorimod antallet af normale sædceller var upåvirket. Mænd med flere alvorlige stresstilstande var også dårligere uddannet, røg flere cigaretter og havde lidt højere BMI. Men forskellen var forsat statistisk signifikant når der blev korrigeret for disse faktorer. En mulig forklaring kan være, at mænd under stress har højere koncentration af stresshormonet cortisol og ACTH i blodet, hvilket sænker testosteron koncentrationen. Lavt testosteron påvirker produktionen af nye sædceller.

Medicin kan påvirke sædkvaliteten

medicinMedicin kan også påvirke sædcelle produktion og -kvalitet. Medikamenter mod colitis ulcerosa (mesalazin og sulfasalazin) påvirker sædcelle produktionen og bevægeligheden. Effekten er forbigående og sædkvaliteten normaliseres efter ophør af medicinen. Metadon nedsætter også sædcelle produktion og bevægelighed, hvorimod midler mod for meget mavesyre (cimetidin og ranitidin) kan udløse impotens. Cyclophosphamid, (der anvendes til behandling af cancer og til immunosuppression) påvirker sædproduktionen i svær grad. Tager du regelmæssigt lægeordineret medicin, er det en god ide at spørge den læge som har ordineret medicinen, om du eventuelt bør skifte til et andet præparat inden I planlægger en graviditet.

Anabole steroider skader sædkvaliteten

Testosteron og syntetiske testosteron-derivater hæmmer hypofysens produktion af FSH og LH ved at hæmme GnRH produktionen i hypothalamus. LH stimulerer testosteron produktionen i testiklen. Inde i testiklen er testosteron koncentrationen normalt 25-100 gange højere end i blodet, og denne høje koncentration er nødvendig for en normal sædcelle produktion. Når der tilføres testosteron udefra, nedsættes testosteron koncentrationen i testiklen, og dermed også sædcelle produktionen. Sædprøven vil vise ganske få eller ingen sædceller og mange abnorme sædceller, selv om testosteron niveauet i blodet er helt normalt. Sædkvaliteten kan ofte forbedres når man stopper med brugen af anabole steroider, men der kan gå fra 3-4 måneder og op til 3-5 år inden den normaliseres. Er den ikke blevet normal 6 måneder efter brugen af anabole steroider er stoppet, bør du henvises til en specialafdeling for at forsøge at få gang i sædcelle produktionen igen.

Narkotika

Marihuana påvirker testosteron koncentrationen i testiklen og nedsætter sædkoncentration, motilitet og evnen til at befrugte ægget. En nylig publiceret engelsk undersøgelse har vist at Cannabis forbrug nedsætter sædkvaliteten i 3 måneder efterfølgende. Kokain, heroin og metadon nedsætter også sædkvaliteten.

Arbejdsmiljø faktorer

PlantegifteNogen arbejdsmiljø- og miljøfaktorer er potentielt skadelige for produktionen af sædceller. Mænd som anvendte insektmidlerne  DBCP og DDT havde påvirket sædkvalitet. Også organiske opløsningsmidler (Glycol ether), tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv), metalstøv fra svejsning, carbon disulfid og varme påvirker sædkvaliteten. Man har påvist en reversibel påvirkning af sædkvaliteten hos svejsere, men også i USA har man vist at mænd som arbejder udendørs i de varme sommermåneder har nedsat sædkvalitet i efteråret, hvorimod mænd som arbejder indendørs i airconditionerede rum ikke havde samme fald i efterårsmånederne. Derimod er der ingen sikker påvirkning af sædkvaliteten ved siddende arbejdsstilling, brug af mobiltelefon eller kortvarig placering af bærbar computer i skødet.

Kemiske stoffer kan nedsætte sædkvaliteten

BPA (bisfenol A) hæmmer binding til androgen receptoren og medfører nedsat sædkvalitet og kan også påvirke evnen til rejsning. Phthalater påvirker sædkvaliteten og især sædkoncentrationen.

Regelmæssig sex er godt for sædkvaliteten

Husk på, at det er godt at dyrke sex et par gange om ugen. Regelmæssig sædudtømning medfører at der er nye og “friske” sædceller i sædprøven på de frugtbare dage. Hvis I dyrker sex 2-3 gange hver uge, vil der næsten altid være befrugtningsdygtige sædceller i æggelederen. Det er sjovere end at tænke på ægløsningstests og gavner sædkvaliteten.

 

Comments

comments