Hvad er ICSI?

IntraCytoplasmic Sperm Injection eller mikroinsemination – hvor sædcellen bliver ført direkte ind i ægget, førte til den første fødsel af et barn i 1992. Indtil det tidspunkt havde man forsøgt sig med at lægge sædcellen ind under skallen, men udenfor selve ægcellen. Den proces blev kaldt SUZI – SubZonal Insemination. SUZI var ineffektiv, idet kun 20% af æggene blev befrugtet. Det samme var tilfældet for Partial Zona Dissection, hvor man blot lavede et hul i zona pellucida, for at hjælpe sædcellerne med at komme ind til ægcellen.

ICSI revolutionerede behandlingen af mandlig infertilitet. I slutfirserne kunne vi udelukkende behandle kvinder som havde problemer med æggelederne, såkaldt tubar faktor infertilitet. Hvis manden havde dårlig sædkvalitet var eneste mulighed at anvende donorsæd.

Mulige risici ved ICSI

ICSI 2Mange læger var bekymrede for, om anvendelsen af sæd fra mænd med dårlig sædkvalitet ville medføre flere fosterskader, især hos drengebørn. Vi ved, at der findes fejl i mandens y-kromosom som er relateret til dårlig sædkvalitet. Har manden en mikrodeletion i y-kromosomet, vil denne genfejl nedarves til hans sønner. Men der er også  mænd uden genfejl, som har svært nedsat sædkvalitet. Hos disse mænd mistænker vi, at miljøpåvirkninger eller livsstilsfaktorer kan være skyld i infertiliteten. Spørgsmålet er, om børn født efter ICSI har flere misdannelser end børn født ved IVF, og om dette skyldes selve ICSI-proceduren.

Læs mere om ICSI

Læs mere om sædkvalitet

Pas på din sædkvalitet

Opfølgning af ICSI børn

Nyere opfølgende studier har vist, at der overordnet set ikke er forskel på børn født efter IVF og ICSI. ICSI-børn har samme fødselsvægt, og risikoen for førtidig fødsel eller dødsfald kort efter fødslen er den samme for IVF og ICSI børn. ICSI proceduren synes ikke at øge risikoen for misdannelser hvis manden har normale kromosomer.

Dansk FertilitetsklinikDet første ICSI barn blev født i Bruxelles i 1992. Her har man efterfølgende lavet en systematisk opfølgning af alle børn født efter ICSI. Det ældste ICSI barn er nu 23 år gammelt. Resultaterne af opfølgningen blev præsenteret på årets ESHRE konference i Lissabon i denne uge.

I opfølgningen har man især koncentreret sig om børnenes fysiske udvikling. Der er ingen forskelle på IVF og ICSI børnenes vækst, men børn født efter såvel IVF som ICSI vejer lidt mindre end børn, som er undfanget på normal vis. Man har kunnet påvise små ændringer i deres stofskifte, og hos IVF-børn, men ikke ICSI børn, har man fundet et lidt højere blodtryk hos børnene helt op til 14 års alderen. Herefter ser forskellen ud til at forsvinde igen.

Børn født efter IVF og ICSI har en normal pubertetsudvikling, sammenlignet med normalt undfangede børn. Det gælder også for drengebørn født efter ICSI. Der er ingen sammenhæng mellem drengenes pubertetsudvikling og faderens sædkoncentration.

Man undersøger også ICSI-drengenes sædkoncentration og ICSI-pigernes ægreserve i alderen 18-20 år. Børnene er dog blevet myndige på nuværende tidspunkt, og mange ønsker ikke at deltage i opfølgningen. Derfor er der endnu ikke et tilstrækkeligt stort materiale til, at man kan lave statistik på tallene. Det bliver meget spændende at se, om en meget lav sædkvalitet hos faderen har indflydelse på de nu voksne drenge og pigers fertilitet.ICSI i Danmark

Det første ICSI barn i Danmark blev født i 1995 efter behandling på Dansk Fertilitetsklinik.

Comments

comments