Nu bliver det snart muligt at blive vaccineret mod Covid-19 Derfor får jeg også spørgsmålet, om man kan modtage Covid-19 vaccination under fertilitetsbehandling? Og hvor længe skal man eventuelt vente med at blive gravid når man er blevet vaccineret?

I dag, den 30. december 2020, er kun en enkelt vaccine godkendt i Danmark. Det er Comirnaty fra Pfizer-BioNTech (Covid-19 mRNA vaccine).

Hvordan virker Covid-19 vaccinen?

Comirnaty indeholder ikke levende virus, men kun messenger RNA (mRNA) som koder for spike proteinet. Virus kommer normalt ind i cellerne ved hjælp af spike-proteinet, som gør, at virus kan binde sig til celleoverfladen. Når du bliver vaccineret, optages mRNA i cellerne omkring vaccinationsstedet. mRNA instruerer cellerne i at producere spike protein, som så bliver frigivet fra cellerne igen. Herefter kan kroppens eget immunsystem reagere mod spike-proteinet og begynde at producere antistoffer, som forhindrer virus i at trænge ind i cellerne. Selve mRNA, som gives ved indsprøjtningen, nedbrydes hurtigt i cellerne.

Må jeg få en Covid-19 vaccination under fertilitetsbehandling?

Statens Serum Institut (SSI) er kommet med en række anbefalinger omkring vaccinen[1]. Du skal ikke vente med at blive gravid, efter du er blevet vaccineret med Comirnaty 2. gang. Men husk, at du skal vaccineres 2 gange med 21-28 dages mellemrum.

Hvad hvis jeg bliver gravid efter første vaccination?

Statens Serum Institut anbefaler heller ikke, at graviditeten skal afbrydes selvom du er bliver gravid[2]. Hvis du finder ud af, at du er gravid efter den første vaccination, skal du vente med 2. vaccination indtil du har født.

Må gravide kvinder få Covid-19 vaccinaton?

Statens Serum Institut anbefaler, at man ikke vaccinerer gravide kvinder. Der er ikke data som tyder på, at der er en øget risiko for den gravide kvinde eller for graviditeten[3]. Det skyldes kun, at man ikke har testet vaccinen på gravide kvinder. Statens Serum Institut skriver, at vaccination kun bør overvejes, hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici for mor og barn. Læs mere om medicinindtagelse under graviditeten og risiko for fosterskader.

I USA anbefaler American Society for Reproductive Medicine (ASRM), at alle skal vaccineres, også kvinder der planlægger graviditet og nygravide kvinder[4]. Det europæiske fertilitetsselskab ESHRE har endnu ikke udtalt sig om vaccination og fertilitetsbehandling.

Hvad hvis jeg ammer?

Ammende kvinder anbefales heller ikke at blive vaccineret ud fra et forsigtighedsprincip. Hvis den ammende kvinde er i en risikogruppe, bør man afveje fordele og ulemper ved en vaccination.

Hvad hvis jeg bliver syg med Covid-19 efter jeg har fået taget æg ud?

Vi har ikke stor viden om denne situation. Hvis du bliver syg inden du skal have lagt æg tilbage igen, vil vi vælge at fryse de befrugtede æg ned og vente, indtil du bliver rask igen. Der er få kvinder, hvis æg er blevet undersøgt for tilstedeværelse af SARS-COV-2 virus på grund af sygdom[5]. I disse tilfælde har man ikke fundet virus i æggene.

Hvad hvis jeg får Covid-19 under graviditeten?

I en helt ny dansk undersøgelse fra Hvidovre Hospital[6] har man fulgt 18 tidligt gravide kvinder der blev konstateret smittet med SARS-COV-2. Man har ikke fundet, at infektionen har haft indflydelse på fosteret ved nakkefoldsskanningen. Der har heller ikke været flere aborter i denne gruppe, sammenlignet med 966 kvinder som ikke havde antistoffer mod SARS-COV-2 i blodet. Læs mere om risiko for fosterskader under graviditeten

Atten kvinder er selvfølgelig ikke særlig mange, og der bliver løbende indsamlet viden om graviditetsforløbet hos kvinder som bliver får Covid-19 under graviditeten.

ASRM har løbende opdateret den tilgængelige viden på området [7]. Det ser ud til, at børn som bliver født til terminen, efter at moderen fik Covid-19 under graviditeten, har det godt. Man finder hos langt de fleste ingen tegn på virus i fostervandet eller hos børnene. Der er dog rapporteret ganske få enkeltstående tilfælde, hvor man fandt virus i moderkagen eller hos fosteret.

Hvis moderen bliver alvorligt syg af Covid-19, kan det være nødvendigt at afslutte graviditeten før terminen, da sygdommen belaster den gravide kvinde yderligere. Der er lidt flere gravide kvinder som bliver indlagt på intensiv afdeling i USA end ikke-gravide kvinder[8]. Børnene som bliver født for tidligt, har samme problemer som alle andre for tidligt fødte børn har, men det går dem ikke dårligere end andre for tidligt fødte børn.

Konklusion

Efterhånden er rigtig mange kvinder blevet gravide siden pandemiens start, og der er ikke tegn på, at Covid-19 påvirker selve graviditeten eller fostrene. Derimod er der lidt større risiko for, at kvinder, som bliver smittet sent i graviditeten, har et længerevarende sygdomsforløb end ikke-gravide kvinder.

Ud fra disse præmisser giver det rigtig god mening at blive vaccineret når det bliver muligt. Du behøver ifølge SSI’s vejledning ikke vente med at blive gravid når du har fået 2. vaccination. Og skulle du være tidligt gravid når du bliver vaccineret, er der indtil videre intet der tyder på, at det vil skade dit kommende barn.


[1] https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar

[2] https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar

[3] https://covid19.ssi.dk/vaccination/sporgsmaal-og-svar

[4] https://www.asrm.org/globalassets/asrm/asrm-content/news-and-publications/covid-19/covidtaskforceupdate11.pdf

[5] https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/deaa284/5913391

[6] https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/deaa311/5952683?searchresult=1 

[7] https://www.asrm.org/news-and-publications/covid-19/   Update#4

[8] https://www.asrm.org/news-and-publications/covid-19/   Update #6

Comments

comments