Hjælper akupunktur på IVF behandling?

“Hvad kan jeg selv gøre for at blive gravid?”

Det spørgsmål får jeg stillet næsten dagligt. Mange kvinder vælger at få akupunktur til æg-oplægningen. Men hjælper akupunktur kun givet ved æg-oplægningen egentlig på graviditetsraten?

De første kliniske studier, som sammenlignede en gruppe kvinder som fik akupunktur til ægoplægningen med en gruppe som ikke fik akupunktur, viste, at akupunktur tilsyneladende havde en positiv effekt på graviditetsraten. En nærmere gennemgang af disse studier viste dog, at der var en hel del usikkerhed omkring disse fund.

Siden den første publikation i 2002 er der blevet offentliggjort en hel del nyere undersøgelser. Mange af disseundersøgelser er små og inkluderer kun få patienter. Ved at trække data ud fra mange mindre studier, som undersøger samme spørgsmål, og samle dem i en såkaldt Meta-analyse, kan man poole resultater fra en langt større gruppe patienter. Det nedsætter risikoen for, at tilfældigheder får indvirkning på resultatet.

Sidste år blev der publiceret 2  Meta-analyser, hvor man har undersøgt sammenhængen mellem akupuntur til æg-oplægning og graviditetsrater ved IVF behandling. Konklusionen er meget sammenstemmende at

  • akupunktur til æg-oplægning øger ikke graviditetschancen ved IVF behandling
  • i de studier hvor akupunktur havde en effekt, blev meget få kvinder i kontrolgruppen gravide
  • i de studier hvor graviditetsraten i kontrolgruppen var normal, havde akupunktur ingen effekt

 

Hjælper akupunktur dig med at blive gravid?

Indtil videre tyder de samlede videnskabelige undersøgelser ikke på, at akupunktur til ægoplægning øger din chance for at blive gravid. Et enkelt studie har endog vist at færre kvinder opnåede graviditet i akupunktur gruppen. Du kan finde artiklerne af Manheimer et al. i Human Reproduction Update (vol. 19, pp.696-713) og af Meldrum et al. i Fertility & Sterility (vol. 99, pp. 1821-24). I 2010 kom det engelske fertilitetsselskab British Fertilty Society til en tilsvarende konklusion.

Vi har brug for flere, mere ensartede og større undersøgelser af akupunkturs eventuelle effekt. Indtil videre er der ingen overbevisende videnskabelige holdepunkter for, at akupunktur ved æg-oplægningen virker. Ud over et enkelt studie er der heller ingen holdepunkter for at det skader.

 

 

Comments

comments

Translate »