IVF-behandling: så mange æg skal du bruge til et barn

hvordan hænger antallet af æg sammen med chancen for at få et barn?Kun 1 ud af 20 æg bliver til et barn

Normalt taler man om, hvor stor chancen for at blive gravid er per startet IVF-behandling, per ægoplægning, eller per oplagt æg. En anden måde at se på spørgsmålet er at undersøge, hvor mange udtagne æg der egentlig bliver til børn. Det er overraskende få æg, tallet er kun 5%. Det skyldes at ganske mange æg ikke bliver befrugtet korrekt eller holder op med at dele sig igen. Kun hvert 3. æg er egnet til ægoplægning eller nedfrysning. Vi mennesker er med andre ord dårlige til at forplante os, og selv om vi får ganske mange æg ud ved en IVF behandling, er der få æg som bliver til børn.

Antallet af æg siger noget om din chance for at blive gravid.

graviditet per IVF behandling Når man opgører antallet af levende fødte børn per behandling viser det sig, at det optimale antal af udtagne æg ligger omkring de 12-14 æg. Men det høje tal øger samtidigt risikoen for at blive overstimuleret og syg efter IVF-behandlingen. Tabellen viser antallet af levendefødte børn i en frisk IVF behandling, hvor man har set på kvindens alder og på hvor mange æg der kom ud ved ægudtagningen. Der indgik ialt 23354 behandlinger i undersøgelsen, og opgørelsen strækker sig over 17 år, fra 1992 – 2009. Det store antal behandlinger giver mere sikre tal, hvorimod behandlingsresultaterne er blevet langt bedre i de seneste år. Det gælder især for behandlinger med frosne æg. Derfor kan det være, at tallene i dag er lidt bedre end hvad undersøgelsen viser. Tallene viser også, at chancen for at blive gravid falder efter de 37 år, uanset hvor mange æg der bliver taget ud.

Antallet af æg/barn er uændret op til 37 år

Human ReproductionNår man derimod ser på, hvor mange æg man skal bruge for at få et barn, ligger dette tal ret stabilt omkring 22 æg, uanset om kvinden er 25 eller 37 år gammel. Her har man medtaget nedfrosne æg, som er blevet lagt op i en efterfølgende frysebehandling. Hvis man udelukkende medregner de friske æg, skal man bruge ca. 30 æg for at få et barn. Tallene henviser til hvor mange æg der blev taget ud, ikke hvor mange æg der blev lagt tilbage. Det betyder, at en kvinde som får taget 10 æg ud hver gang skal gennemgå ca. 3 behandlinger for at få et barn. Tabellen viser også hvor hurtigt det går ned ad bakke når kvinden har rundet de 40 år. En kvinde på 42 år skal bruge omkring 60 æg for at få et barn, dvs. 3 gange så mange æg som en kvinde på 37 år.

Nye tal viser samme tendens

Æg per levende født barnPå dette års ESHRE kongres i München fremlagde Ana Cobo fra IVI-klinikkerne i Spanien deres nyeste tal for 2013. Tabellen viser, at antallet af æg per barn ligger lidt lavere end i den ældre undersøgelse. Men antallet af æg man behøver per barn stiger fortsat ganske voldsomt efter de 37 år. Desværre redegjorde hun ikke for, hvor gamle kvinderne i guppen over 40 år var i gennemsnit. Tendensen er den samme som i overstående undersøgelse.

Hvad kan vi bruge beregningerne til?

De fleste kvinder som er i IVF-behandling vil fortsætte indtil de får ønskebarnet, eller indtil lægerne fraråder flere behandlinger. For dem er disse tal mindre interessante, da de hurtigt finder ud af, om de er blevet gravide eller ej. I løbet af de sidste år er enkelte kvinder dog begyndt at fryse deres ubefrugtede æg ned (oocyt frysning), for at kunne få deres eget barn på et senere tidspunkt. Disse kvinder kan bruge tallene for at få et indtryk af, hvor mange æg de bør fryse ned for at have en rimelig chance for at de kan få et barn på et senere tidspunkt.

Hvor mange ubefrugtede æg bør du fryse ned?

Dansk Fertilitetsklinik donoræg per barn Ana Cobo fra IVI-klinikkerne fremlagde deres tal for ægdonationsbehandlinger. Donorerne er raske kvinder < 35 år. Tabellen viser, at man skal have ca. 40 nedfrosne æg for at være rimelig sikker på at få et barn. Nogen få kvinder bliver ikke gravide med donoræg, fordi de af ukendte årsager ikke kan blive gravide. Det skyldes formentlig ikke donoræggene. Hvis kvinden er ældre en 35 år skal bør hun fryse endnu flere æg ned for at sikre sig en reel chance for at få et barn. Tallene tyder på, at en 42-årig kvinde bør fryse ca. 50-60 æg ned.

Det er bedre at fryse befrugtede end ubefrugtede æg ned.

4-celle Dansk FertilitetsklinikHvis du vælger at fryse befrugtede æg ned, er chancen for at få et barn langt større end med ubefrugtede æg. Det skyldes, at de æg som ikke vil blive befrugtet efter optøningen, som bliver fejlbefrugtet eller som ikke er af god kvalitet, allerede er sorteret fra. I dag er chancen for at blive gravid med frosne, befrugtede æg stort set lige så god som med friske æg. Forskellen er blot, at 10% af æggene ikke vil overleve optøningen. Normalt går man ud fra, at ca. hvert 3. æg er egnet til oplægning. Det betyder, at du kan dividere antallet af æg med 3 hvis du regner på, hvor mange optøede befrugtede æg du skal bruge for at have en god chance for at få et barn.

Comments

comments