IVF behandling – hvordan skal vi måle succes?

Sidste weekend deltog jeg i et spændende møde om fremtiden inden for IVF behandling.

Forskellige måder at måle succes på

IVF succes

Professor Georg Griesinger fra Tyskland holdt et foredrag om fordele og ulemper ved forskellige stimulations strategier. Ved IVF med mild stimulation eller IVF i naturlig cyklus, stimulerer man kun til ét eller til ganske få æg. Tilhængerne af denne metode påstår ofte, at deres resultater er på højde med de behandlinger hvor der kommer flere æg ud (ca. 10 æg per ægudtagning).

 

Natural cycle IVFResultaterne er også ganske pæne for dem som får lagt æg tilbage. Problemet er bare, at i den opgørelse vi så, fik kun 38% lagt æg op, og kun 9.4% af dem som startede på en behandling fik et barn. Hvis man derimod ser på hvor mange som får et barn per ægoplægning, er det 25% som får et barn. Ved graviditet per ægoplægning ser man bort fra alle dem, hvor der ikke var æg til oplægning. Så hvordan skal vi måle succes ved IVF behandling?

Understimulation er den værste negative faktor

Outcome no of oocytesProfessor Griesinger viste os hvordan chancen for graviditet steg for antallet af æg der kom ud ved ægudtagningen. Understimulation, hvor der kun kommer mellem 1 og 5 æg ud, var den værste negative faktor for graviditet.

Tabellen til venstre viser graviditetsraten per ægoplægning, hvorimod tabellen til højre viser graviditetsrate per startet stimulation. Tabellen til højre viser tydeligt, at der ved få æg er en meget lille graviditetschance, nemlig ca. 9% per startet ægstimulation.

Hvis man udelukkende ser på den friske behandling, var der kun meget små forskelle i graviditetschancen når man fik mindst 6 æg ud, sammenlignet med dem som fik taget 15 eller 20 æg ud.

 Glem ikke fryseæggene

Cumulative pregnancy rateDer var langt flere som havde æg til nedfrysning hvis der blev taget mange æg ud. Tabellen til venstre viser graviditetsraten afhængig af antallet af æg som blev taget ud. De orange søjler viser graviditetsraten hvis man kun ser på de friske æg. Hvis man også medregner de frosne æg ser resultatet ud som på de blå søjler.

Hvis man sammenligner graviditetschancen per ægudtagning, og her medregner alle graviditeter efter oplægning af fryseæg, såkaldt kumuleret graviditetsrate, var der flere som blev gravide hvis der blev taget over 18 æg ud. Hvordan skal vi måle succes ved IVF behandling?

 Beslutningsprocesser kræver aktiv stillingtagen

Clonical decision making Dr. Willianne Nelen fra Holland fortalte om, hvordan man i Holland inddrager patienterne mere og mere i stillingtagen til behandlingsformer. Som et eksempel nævnte hun, at kvinder med brystkræft bliver stillet over for muligheden for brystbevarende kirurgi, med den lille forøgede risiko for at canceren vender tilbage, sammenlignet med fjernelse af hele brystet. Hvad er den rigtige behandling? Det afhænger ikke kun af hvor stor og udbredt knuden i brystet er, men også af kvindens præferencer. Ønsker hun at tage risikoen for spredning af hendes cancer mod at bevare sit bryst? Hvilken betydning tillægges livskvalitet? I Holland har man udarbejdet hjælpemidler til kvinderne som skal belyse forskellige aspekter og hjælpe kvinden til at tage stilling.

 I Sverige går man nye veje

Barbro FridenDet sidste foredrag blev holdt at Barbro Friden fra Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Barbro har tidligere været IVF læge, men sidder i dag som lægelig direktør for hele Sahlgrenska Sjukhus, som er på størrelse med Rigshospitalet.

Barbro talte om økonomi og beslutningsprocesser i sygehusvæsenet. Lige som i Danmark anvender de 0.2% af landets sygehusbudget på fertilitetsbehandling. Som noget nyt er de begyndt at inddrage patienter og patientorganisationer i at definere succeskriterier for behandling. Det kom bag på dem, at patienterne meget ofte havde en helt anden opfattelse af succes end lægerne havde. For patienterne var helbredelse ikke altid det vigtigste, hvis det for eksempel gik for meget ud over livskvaliteten. Der var mange andre faktorer som indgik i definitionen af succes som lægerne og plejepersonale slet ikke havde overvejet.

Succes kriterier for IVF behandling

Det har fået mig til at tænke på hvordan vi normalt måler succes ved IVF behandling. Er det kun graviditeter som tæller? Hvad med dem som aborterer igen, skal de tælle med? Hvad med bivirkninger til behandlingen? Hvad med overstimulation? Hvad med komplikationer under graviditeten, for eksempel på grund af tvillinger?

Skal tvillinger eller trillinger trække ned?

FertilitetSkal man tage højde for hvor mange æg man lægger tilbage? Jo flere æg der bliver lagt op i livmoderen, desto større er chancen for at ét (eller flere!!!) sætter sig fast.

Der har været forslag fremme at anvende et såkaldt ”excellence” som angiver, hvor mange æg man skal lægge op for at få ét barn. Lægger man kun 1 æg op ad gangen, er chancen for graviditet lidt lavere end hvis man lægger 2 æg op. Derimod er antallet af tvillingegraviditeter meget lavere. Det mener vi som læger er en god ting, da der er flere komplikationer under tvillingegraviditeter. Flere tvillinger bliver født for tidligt og flere tvillinger bliver født med for lav fødselsvægt.

Mange læger mener at det bedste kriterium være at måle antallet af levende fødte børn. Men hvad med de børn som bliver født meget for tidligt og dør kort efter fødslen? Var det en succes? Skal vi kun måle på raske levende enkeltfødte børn som bliver født til terminen, dvs. de bliver født efter 38. graviditetsuge?

Hvilke succes kriterier har brugerne af IVF behandling?

Gravid Dansk FertilitetsklinikHvilke andre kriterier er der for succes ved IVF behandling? Som læger er vi meget fokuserede på graviditeter og børnene. Men glemmer vi de kvinder som må lægge krop til behandlingen? Hvad med parforholdet under og efter behandlingen? Hvad mener du som har prøvet at være i fertilitetsbehandling?

Er der andre kriterier for succes som vi læger fuldstændig har glemt? Jeg tror at brugerne har et meget mere nuanceret syn på succes end bare antallet af børn som kommer ud af behandlingen. Hjælp os med at blive klogere ved at skrive din mening om, hvad succes ved IVF behandling er.

Comments

comments